Публічна оферта

 1. Загальні положення

  1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – Оферта або Договір) інтернет-магазину «Laser B1000», в особі ФОП Домашевський Сергій Олександрович, ІПН – 3189117975 (далі – Адміністрація), яка адресована будь-якій дієздатній фізичній особі або юридичній особі (далі – Користувач), разом іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, щоб укласти договір (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.
  1.2. Адміністрація публікує цю Оферту на інтернет-сайті https://b1000.com.ua/. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за посиланням https://b1000.com.ua/terms-and-conditions
  1.3. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, та у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов фізична або юридична особа стає Користувачем та зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень та додатків до нього.
  1.4.Адміністрація залишає за собою право вносити зміни до Оферти (у тому числі до опису послуг, тарифів, порядку оплати) та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін такі зміни набувають чинності з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на Сайті.
  1.5.У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають такі значення:
  1.5.1. Інтернет-магазин (Сайт) – онлайн-сервіс, результат комп'ютерного програмування у вигляді Інтернет-ресурсу, розміщеного в Інтернеті за адресою https://b1000.com.ua/, що дозволяє Покупцям купувати товари, послуги та роботи, що розміщені на Сайті за ціною та умовами, що вказані в даній Оферті та на Сайті.
  1.5.2. Товар (Послуга, Робота) – асортимент товарів (робіт, послуг), що представлений на Сайті, та який Користувач може замовити та придбати.
  1.5.3. Замовлення – належним чином оформлений запит Користувача на придбання Товарів (робіт, послуг), що були обрані на Сайті.
  1.5.4. Користувач — будь-яка фізична або юридична особа, що має дієздатність, прийняла умови даної Оферти та здійснює користування Сайтом у будь-якому вигляді.
  1.5.5. Покупець– Користувач, що здійснив Замовлення.
  1.5.6. Політика конфіденційності — правила та умови роботи Інтернет-магазину та Адміністрації з конфіденційною інформацією, які є невід'ємною частиною даної Оферти. Актуальна версія Політики конфіденційності розміщена за посиланням: https://b1000.com.ua/refund-policy

  У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони керуватимуться трактуванням термінів, що використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, усталеної практики вживання та трактування відповідних термінів.
 2. Предмет договору

  2.1. Предметом даного Договору є надання можливості Користувачеві купувати Товари (роботи, послуги), представлені в каталозі Інтернет-магазину.
  2.2.Акцептом даної Оферти (момент повного підтвердження та беззастережного прийняття всіх умов Договору, його додатків, правил, доповнень, що є його невід'ємними частинами) – є будь-яке користування Сайтом (взаємодія з Сайтом), у тому числі, але не виключно – реєстрація, фактичне користування Сайтом, вчинення Замовлення Товарів (робіт, послуг), проведення оплати за Товар (роботу, послугу) та будь-які інші дії на Сайті або з його функціоналом.
  2.3.У разі незгоди Користувача з будь-якими положеннями цього Договору, він не має права користуватися Інтернет-магазином.
  2.4.Адміністрація має право залучати третіх осіб (субпідрядників) під час продажу Товарів (робіт, послуг).
 3. Оформлення Замовлення. Ціна Товарів (робіт, послуг) та порядок оплати

  3.1.Користувач самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині за допомогою відповідного функціоналу, що доступний на Сайті, або зробивши замовлення за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину, або іншим способом, що вказаний на Сайті.

  Супроводжуючі Товар (роботи, послуги) фотографії є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супроводжуючі Товар опис/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.

  У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Інтернет-магазин має право виключити вказаний Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця за номером телефону, що був вказаний Покупцем або іншим доступним способом.
  3.2.Під час оформлення Замовлення Користувач зобов'язаний надати повну та достовірну інформацію, що є необхідною для оформлення, підтвердження та виконання Замовлення, а саме:
  • свої прізвище та ім’я;
  • адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка здійснюється за адресою);
  • контактний телефон;
  • іншу інформацію за запитом Інтернет-магазину або його Адміністрації.

  Користувач несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
  3.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику на сайті Інтернет-магазину.
  3.4.Інтернет-магазин надає послуги з лазерного гравірування на Товарах, що розміщені на Сайті або ж на власній речі Користувача за погодженням з Інтернет-магазином. Лазерне гравірування наноситься на Товар або річ Користувача, що дозволяє це зробити за своїми розмірами, матеріалом та іншими параметрами.
  3.5.Лазерне гравірування може здійснюватися за макетом, що обраний Користувачем за допомогою функціоналу Сайту, або ж за власним ескізом (макетом), що надається окремо. Інтернет-магазин може відмовити у наданні послуг з лазерного гравірування на Товарі або власній річчі Користувача, якщо це неможливо зробити, виходячи з параметрів такого Товару або речі, або з інших причин.
  3.6.Ціна Товарів (робіт, послуг) вказується на Сайті в гривнях. Ціна на Товар (роботу, послугу) не включає в себе витрати на доставку, комісії за перевезення та переказ грошей. Такі витрати покладаються на Покупця.

  В ціну Товару не входить вартість лазерного гравірування, яке оплачується Покупцем окремо.
  3.7.Користувач\Покупець погоджується з тим, що ціна Товарів (робіт, послуг), що вказані на Сайті, може бути невірною або неактуальною. В такому випадку вірна та актуальна ціна повідомляється Користувачу\Покупцю під час оформлення та підтвердження Замовлення. Ціна Товарів (робіт, послуг) на Сайті може бути змінена Інтернет-магазином в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар (роботу, послугу) зміні не підлягає.
  3.8.Оплата за Замовлення здійснюється шляхом повної попередньої оплати або часткової попередньої оплати, при цьому решта оплати здійснюється Покупцем у пункті самовивозу або за послугою «Післяплата» у момент отримання замовлення від поштового оператора, вказаного у п.4.1. даного Договору. За наявності на Товарі персонального гравірування, у тому числі такого, що дозволяє його пов'язати з конкретною особою чи іншим чином персоналізувати на розсуд Адміністрації, обов'язкова попередня оплата на вартість самого Товару.
  3.9.Оплата за Товари (роботи, послуги), замовлені Покупцем, може здійснюватися способами, що вказані на Сайті або повідомлені Покупцю під час оформлення та підтвердження Замовлення.
  3.10.Замовлення, що було узгоджене та підтверджене, може бути змінене лише за згодою Інтернет-магазину. Замовлення на лазерне гравірування не може бути змінене після початку його виконання.
 4. Доставка

  4.1.Доставка Замовлення відбувається:
  • поштовим відправленням оператором поштових послуг «Нова пошта» на відділення, що вказане Покупцем під час оформлення Замовлення або ж за адресою Покупця, що вказана ним під час оформлення Замовлення, кур'єром;
  • самовивіз у ТРЦ “Глобал”, що знаходиться в місті Житомир, по вулиці Київській 77.
  4.2.Дата доставки або самовивозу Товару погоджується під час оформлення та підтвердження Замовлення та є приблизною. Дата доставки може бути змінена Адміністрацією в односторонньому порядку в разі наявності об'єктивних, на думку Адміністрації, з причин, про що Покупець, за можливості, попереджається за номером телефону, що був вказаний Покупцем, або іншим доступним способом.
  4.3.Користувач\Покупець погоджується, що Інтернет-магазин та Адміністрація не несуть відповідальності за можливі затримки в доставці з причин, що не залежать від Інтернет-магазину чи Адміністрації.
  4.4.Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Замовлення.
  4.5.Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи з ваги Товару, регіону та способу доставки, і вказується поштовим оператором при передачі замовлення Покупцеві. Вартість доставки самовивозом є безкоштовною.
  4.6.Обов'язок Інтернет-магазину передати Товар Покупцю вважається виконаним в момент отримання Товару в пункті самовивозу або в момент отримання Покупцем відправлення, як цей момент визначається відповідно до діючих правил поштового зв'язку. Порядок доставки та розкриття відправлень, що містять Товар, визначається діючими правилами поштового зв'язку.
  4.7.При прийнятті Замовлення від поштового оператора, Покупець зобов'язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару, а також цілісність упаковки. Отримання Товару свідчить про те, що претензій до Товару від Покупця не заявлено і Інтернет-магазин повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
 5. Повернення товару

  5.1.Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та повернути його протягом 14 календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи самого дня отримання, за умов відсутності на Товарі гравірування, вчиненого на замовлення Покупця, відсутності слідів використання Товару, збереження товарного вигляду та наявності у Покупця документу про оплату за Товар. Повернення товарів із персональним гравіруванням, у тому числі такого, що дозволяє його пов'язати з конкретною особою чи іншим чином персоналізувати, можливе лише у разі виявлення виробничого браку.
  5.2.Для повернення Товару Покупцю необхідно зв'язатися з Інтернет-магазином будь-яким зручним способом, повідомити про бажання повернути Товар та відправити його Інтернет-магазину за адресою: Житомирська область, Житомирський р-н, с.Зарічани, вул. Нова 18. Доставка здійснюється за рахунок Покупця.
  5.3.Грошові кошти за повернений Товар повертаються Покупцю протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Інтернет-магазином Товару, за умови, що Товар, який повертається відповідає вимогам даного розділу Договору та положенням чинного законодавства, та може бути повернутий Покупцем. Грошові кошти повертаються на картковий або банківський рахунок Покупця, з якого проводилась оплата за Товар або який був вказаний Покупцем при поверненні Товару.
  5.4.Якщо Товар не може бути повернутий, виходячи з положень даного розділу Договору та чинного законодавства України, то такий Товар відправляється назад Покупцю з відповідною відмовою. Доставка здійснюється за рахунок Покупця.
 6. Права та обов'язки Адміністрації

  6.1.Адміністрація зобов'язана забезпечити можливість використання Сайту Користувачами\Покупцями в порядку, визначеному цим Договором. Адміністрація не несе відповідальність за неможливість використання Сайту Користувачами\Покупцями у випадках технічних несправностей, протиправних дій третіх осіб (хакерських атак), чи з будь-яких інших причин, не з вини Адміністрації.
  6.2.Адміністрація має право на власний розсуд у будь-який момент видаляти з Сайту будь-яку інформацію та матеріали.
  6.3.Адміністрація має право без погодження з Користувачем\Покупцем у будь-який момент змінювати інтерфейс сайту (у тому числі, його структуру, зовнішній вигляд (дизайн) тощо), розміщувати на Сайті будь-яку інформацію та матеріали, у тому числі рекламного характеру.
  6.4.Адміністрація має право розсилати Покупцям будь-які повідомлення (у тому числі рекламного характеру) на номер телефону, що був вказані ним під час Замовлення.
  6.5.Адміністрація зобов'язується належним чином забезпечити збереження персональних даних Користувача\Покупця та іншої конфіденційної інформації, що була надана Користувачем\Покупцем, та використовувати надані Користувачем\Покупцем персональні та інші дані виключно в рамках чинного законодавства України.
  6.5.Адміністрація зобов'язана належним чином виконувати обов'язки, що передбачені даною Офертою, чинним законодавством України. Адміністрація несе відповідальність у випадках та у спосіб відповідно до даної Оферти та чинного законодавства України.
 7. Права та обов'язки Користувачів\Покупців

  7.1.Під час використання Сайту Користувачі\Покупці зобов'язані неухильно дотримуватися даної Оферти та положень чинного законодавства України.
  7.2.Користувач\Покупець зобов'язаний самостійно та регулярно знайомитися на Сайті з умовами даної Оферти, додатків до неї та інших матеріалів, що регулюють діяльність Сайту.
  Якщо Користувач продовжив використання Сайту після внесення змін до даної Оферти, додатків до неї або будь-яких інших матеріалів, що регулюють діяльність Сайту, то це вважається згодою Користувача\Покупця із внесеними змінами, якщо інше не передбачено такими змінами.
  Користувач\Покупець самостійно несе усі ризики, пов'язані з настанням для нього несприятливих наслідків, через недотримання ним положень, що викладені в даному пункті Оферти.
  7.3.Користувачам\Покупцям забороняється будь-яким чином та будь-якими засобами впливати або втручатися в нормальну роботу Сайту.
  7.4.Користувач\Покупець може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цією Офертою та чинним законодавством України.
 8. Обмеження відповідальності

  8.1.Адміністрація не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збоїв в лініях зв'язку, знищенні будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувачів\Покупців до Сайту.
  8.2.Адміністрація не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збої сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувачів\Покупців до Сайту.
  8.3.Адміністрація не відповідає за відповідність Сайту цілком або його частин очікуванням Користувача\Покупця, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача\Покупця до Сайту з будь-яких причин і не відшкодовує Користувачу\Покупцю будь-які пов'язані з цим збитки.
  8.4.Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем\Покупцем за обмеження або припинення доступу до Сайту, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.
  8.5.Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем\Покупцем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання.
  8.6.Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача\Покупця або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов'язані з використанням Сайту.
  8.7.Адміністрація ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Користувачами\Покупцями за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті винного та протиправного діяння Адміністрації в розмірі, що не перевищує вартість придбаного Товару (роботи, послуги).
 9. Порядок вирішення спорів

  9.1.Користувач\Покупець і Адміністрація погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів.
  9.2.Претензії Користувача\Покупця приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на адресу: Житомирський р-н, с.Зарічани, вул. Нова 18
  9.3.У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 10. Заключні положення

  10.1.Цей Договір і відносини між Адміністрацією та Користувачем\Покупцем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
  10.2.Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
  10.3.Зміни та\або доповнення до даної Оферти вносяться в односторонньому порядку за рішенням Адміністрації. Датою вступу в силу таких змін або доповнень є дата їх публікації на Сайті (у вигляді окремого документа та\або нової редакції даної Оферти).
  10.4.У випадку незгоди Користувача\Покупця з положеннями даної Оферти або внесених до неї змін та доповнень, він зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію у письмовому вигляді та негайно припинити користування Сайтом.
  Продовження користування Сайтом є підтвердженням того, що Користувач\Покупець погодився на положення Оферти або внесених до неї змін та доповнень.
  10.5.Цей Договір для кожного із Користувачів\Покупців вступає в силу з моменту вчинення Користувачем\Покупцем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.2. розділу «Предмет Договору» цієї Оферти.