Політика конфіденційності

 1. Дана Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ФОП Домашевский Сергій Олександрович, ІПН – 3189117975 (далі – Адміністрація), який є розпорядником персональних даних, у відповідності до діючого законодавства України і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних Користувачів\Покупців сайту https://b1000.com.ua/ (далі – Сайт або Інтернет-магазин).
  Усі терміни, що використовуються в даній Політиці вживаються в значені, що визначене Офертою, яка знаходиться за посиланням: https://b1000.com.ua/privacy-policy, якщо інше не передбачено даною Політикою або чинним законодавством України.
  У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Політиці або Оферті, Сторони керуватимуться трактуванням термінів, що використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, усталеної практики вживання та трактування відповідних термінів.
  Дана Політика є невід’ємною частиною Оферти. Дана Політика розповсюджує свою дію виключно на Сайт. Якщо на Сайті містяться посилання на інші веб-ресурси, дія даної Політики на них не розповсюджується.
 2. Під Персональними даними розуміється будь-яка інформація (відомості чи сукупність відомостей), що прямо чи опосередковано відноситься до фізичної особи Користувача\Покупця та дозволяє її ідентифікувати.
  До персональних даних відносяться у тому числі, але не виключно: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, місце проживання\перебування\знаходження, адреса електронної пошти, адреса доставки Замовлення, номер телефону, регіон проживання, ір-адреса, дані про пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем\Покупцем, повідомлення, інша інформація, що надається Сайту, Адміністрації або заповнюється (надається, публікується тощо) Користувачем\Покупцем на Сайті або будь-яка інша інформація, що надається Користувачем\Покупцем Сайту та Адміністрації у зв'язку із діяльністю Сайту будь-яким способом (надалі – Персональні дані).
  Адміністрація не здійснює обробку будь-яких даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях, інформації, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів\Покупців.
  Адміністрація може обробляти Персональні дані за допомогою комп'ютерних, Інтернет технологій, та інших технологій, що не заборонені чинним законодавством України.
 3. Обробкою Персональних даних є будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення Персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 4. Користувач\Покупець та будь-яка інша особа, що користується Сайтом у будь-якій формі та вигляді та\або будь-яким чином надає свої Персональні дані Сайту, Адміністрації або іншим особам за допомогою Сайту або у зв'язку із його діяльністю, надає та висловлює свою згоду Адміністрації та третім особам, що надають Адміністрації послуги, роботи, товари, що пов'язані з діяльністю Сайту, з даною Політикою та надає згоду на обробку своїх персональних даних.
  Якщо Користувач\Покупець не погоджується з даною Політикою, він не має права користуватися Сайтом, та має припинити таке користування, якщо воно розпочалося.
  Персональні дані можуть надаватися Користувачем\Покупцем як під час безпосередньої взаємодії з Сайтом, так і іншими способами (телефонним зв'язком, електронною поштою тощо).
 5. Цілі обробки Персональних даних:
  • здійснення покладених на Адміністрацію функцій та повноважень, виконання обов'язків у відповідності до діючого законодавства України у різних правовідносинах;
  • для реєстрації, ідентифікації фізичної особи як Користувача\Покупця, наданню Користувачу доступу до Сайту, проведенню розрахункових операцій та платежів, веденню бухгалтерської та податкової звітності, здійснення розсилок повідомлень, збору та аналізу статистики та вчинення інших дій, пов'язаних з Сайтом, його діяльністю, наданню відповідних послуг Користувачу\Покупцю та інших цілей, не заборонених чинним законодавством України.
 6. Персональні дані обробляються Адміністрацією протягом строку необхідного для цілей такої обробки з урахуванням вимог чинного законодавства України.
 7. Персональні дані Користувача\Покупця можуть розкриватися під час його публічної взаємодії з Сайтом, що передбачає розкриття відповідних даних, виходячи з особливостей функціоналу Сайту.
  Персональні дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача\Покупця. Поширення Персональних даних без згоди Користувача\Покупця або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 8. Користувач\Покупець надає Адміністрації згоду на поширення або розкриття його Персональних даних у відповідь на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів (поліція, служба безпеки України, органи прокуратури тощо) тощо, що діють відповідно до чинного законодавства України.
  Користувач\Покупець надає Адміністрації згоду на поширення або розкриття його Персональних даних, якщо на думку Адміністрації, Користувач\Покупець порушує умови даної Політики та/або інших договорів та угод укладених між Адміністрацією та Користувачем\Покупцем, в обсязі необхідному для захисту прав та законних інтересів Адміністрації.
 9. Користувач\Покупець надає Адміністрації право здійснювати обмін (розкриття, поширення тощо) Персональними даними з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами (поліція, служба безпеки України, органи прокуратури тощо) тощо з метою: зупинення та попередження шахрайства на Сайті; з’ясування обставин, які є або можуть стати причиною порушення діючого законодавства; у випадку виявлення Адміністрацією неправомірних дій Користувачів\Покупців; отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб на дії Користувача\Покупця.
 10. Користувач\Покупець в будь-який момент може змінити/видалити свої персональні дані або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Персональних даних відправивши повідомлення на електронну адресу: laserb1000@gmail.com або поштову адресу: Житомирська область, Житомирський р-н, с.Зарічани, вул. Нова 18.
  Якщо така зміна або видалення Персональних даних Користувача\Покупця робить неможливим використання ним Сайту або обмежує таке використання, Адміністрація має право призупинити, обмежити або повністю зупинити використання Сайту таким Користувачем\Покупцем. При цьому Адміністрація не несе жодної відповідальності перед Користувачем\Покупцем за такі дії.
  Після отримання вказаного повідомлення Персональні дані Користувача\Покупця будуть видалені, крім випадків, коли підставою обробки Персональних даних є необхідність захисту законних інтересів Адміністрації, з метою захисту від шахрайських дій та/або дій, що можуть завдати шкоди Сайту, Адміністрації та іншим Користувачам\Покупцям, а також якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із діючим законодавством України.
 11. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни до Політики у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, вони набувають чинності з моменту розміщення оновленої редакції Політики на Сайті.
  Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цієї Політики будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Політики.